actuele website voor en door de bewoners van Swartbroek.

De dorpsraad van Swartbroek heeft de website aangepast naar huidige, moderne tijd. Deze website is zogenaamd ”responsive”. Dit wil zeggen dat alles zich aanpast aan het scherm waarmee u kijkt

Deze nieuwe website van Swartbroek bevat alle informatie die van belang kan zijn voor inwoners en geïnteresseerde nieuwkomers. Swartbroek staat bekend als het kleinste kerkdorp van Weert met zo’n 900 inwoners, maar met een levendig verenigingsleven (13) en diverse kleine bedrijven, waarvoor U niet het dorp uit hoeft. Swartbroek ligt op 5 km. van de stadskern Weert en 2 Km. van de supermarkt in Ell.
In een natuurlijke omgeving (de Krang) onderhouden en verzorgd door natuurmonumenten, en op 2 Km. van de A2 richting Maastricht en Eindhoven.

Swartbroek is een ideale en rustige woonomgeving voor jonge gezinnen met kinderen, met een bassischool en diverse sport - en muziekverenigingen. Voor ieder wat wils. De dorpsbelangen worden beheerd door een dorpsraad die onze belangen met regelmaat bij de gemeente Weert onder de aandacht brengen.
Diverse werkgroepen zetten zich in om activiteiten te organiseren voor de jeugd en inwoners in het algemeen. De werkgroep ‘School en B.S.O’, zet zich in de school te behouden omdat we op dit moment een gering aantal leerplichtige leerlingen in ons dorp woonachtig hebben. Het geringe aantal inwoners van Swartbroek heeft tot gevolg dat ook onze verenigingen onder druk komen te staan. Het is moeilijk om bestuursfuncties en ledental op peil te houden. Mocht er interesse zijn om in Swartbroek te gaan wonen, neem gerust contact op via dit mailadres: dorpsraadswartbroek@outlook.com


DORPSRAAD INFO

logo Swartbroek
De Dorpsraad behartigd de belangen van de dorpsbewoners en zorgt samen met die bewoners voor de leefbaarheid in het dorp. Zij vormt een intermediair tussen verschillende organen zoals gemeente, politie, andere dorpen en wijken van Weert, om zodoende de belangen van het mooie Swartbroek te behartigen.
In de Dorpsraad zitten enthousiaste vrijwilligers die geregeld bij elkaar komen om het doel: leefbaarheid van het dorp, te verwezenlijken. Naast de leden van de Dorpsraad zijn ook werkgroepen, die onder de Dorpsraad functioneren, actief. Daarbij moet je denken aan de
werkgroep Sinterklaasviering,
werkgroep Sint Maarten,
werkgroep behoud peuterspeelzaal en school,
werkgroep buurtpreventie en de
werkgroep Kermis.
Door het gebruik maken van werkgroepen kunnen specifieke activiteiten doorgang vinden.
Echter door het stoppen van een aantal leden zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe leden.
Ben je geïnteresseerd, wil je meedenken, wil je de belangen van ons mooie dorp behartigen, heb je ideeën genoeg en wil je die verwezenlijken meld je dan aan. Wil je vooraf informatie dan kun je je wenden tot een van de zittende leden of je vraag stellen via e-mail: dorpsraadswartbroek@outlook.com
De Dorpsraad bestaat momenteel uit de volgende personen:
Janneke Puts-Jacobs,
Veerle Smolenaers
Gerda Koonen.
Eric Prast
en Frank Everaerts

Introductie WatsApp Buurtpreventie


Veel inwoners van Swartbroek hebben zich aangesloten bij 'WatsApp Buurtpreventie'.
Wilt U er meer over weten? klik op het LOGO.Om extra mogelijkheden te bieden tot het vergroten van de veiligheid in Swartbroek hebben we een Facebook pagina "Buurtpreventie Swartbroek" opgezet.
Deze pagina zal bestaan naast de al beschikbare Whatsapp Buurtpreventie.
De Facebook pagina biedt ruimte voor het delen van extra informatie omtrent veiligheid in ons dorp.
Denk hierbij aan het oproepen tot tips na inbraak of diefstal, het signaleren van onveilige situaties die niet urgent zijn, tips ter verbetering van veiligheid, etc. Je kunt de pagina eenvoudig "volgen", zodat je automatisch op de hoogte blijft van nieuwe berichten.
Als je zelf een bericht wilt delen kun je dit sturen naar buurtpreventie@swartbroek.info.
De beheerders zorgen ervoor dat het bericht vervolgens op Facebook geplaatst wordt.
Aangezien Facebook een heel open medium is, immers iedereen kan de pagina bekijken, blijft het belangrijk om verstandig om te gaan met de inhoud van de berichten. Voor de Whatsapp Buurtpreventie geldt nog steeds dat een bericht pas geplaatst dient te worden als de situatie urgent is en nadat de politie is verwittigd.
Je kunt de "spelregels" downloaden op de dorps-website www.swartbroek.info.

WhatsApp-Buurtpreventie coördinatie Swartbroek
Peter Ogier en Patrick Smeets