actuele website voor en door de bewoners van Swartbroek.

De dorpsraad van Swartbroek heeft de website aangepast naar huidige, moderne tijd. Deze website is zogenaamd ”responsive”. Dit wil zeggen dat alles zich aanpast aan het scherm waarmee u kijkt

Deze nieuwe website van Swartbroek bevat alle informatie die van belang kan zijn voor inwoners en geïnteresseerde nieuwkomers. Swartbroek staat bekend als het kleinste kerkdorp van Weert met zo’n 900 inwoners, maar met een levendig verenigingsleven (13) en diverse kleine bedrijven, waarvoor U niet het dorp uit hoeft. Swartbroek ligt op 5 km. van de stadskern Weert en 2 Km. van de supermarkt in Ell.
In een natuurlijke omgeving (de Krang) onderhouden en verzorgd door natuurmonumenten, en op 2 Km. van de A2 richting Maastricht en Eindhoven.

Swartbroek is een ideale en rustige woonomgeving voor jonge gezinnen met kinderen, met een bassischool en diverse sport - en muziekverenigingen. Voor ieder wat wils. De dorpsbelangen worden beheerd door een dorpsraad die onze belangen met regelmaat bij de gemeente Weert onder de aandacht brengen.
Diverse werkgroepen zetten zich in om activiteiten te organiseren voor de jeugd en inwoners in het algemeen. De werkgroep ‘School en B.S.O’, zet zich in de school te behouden omdat we op dit moment een gering aantal leerplichtige leerlingen in ons dorp woonachtig hebben. Het geringe aantal inwoners van Swartbroek heeft tot gevolg dat ook onze verenigingen onder druk komen te staan. Het is moeilijk om bestuursfuncties en ledental op peil te houden. Mocht er interesse zijn om in Swartbroek te gaan wonen, neem gerust contact op via dit mailadres: dorpsraadswartbroek@outlook.com


Initiatief introductie brief Whats-appgroep Buurtpreventie      

logo buurtpreventie
De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om een WhatsApp-groep “Buurtpreventie” op te starten.
Via deze introductiebrief kunt U zich aanmelden.

Hoe kun je je aanmelden?

Ben je geïnteresseerd en wil je je aanmelden?
Neem eventueel telefonisch contact op met Patrick Smeets (Coolensteraat)
of Peter Ogier.(Weystraat)
Vermeld duidelijk je naam en adres.
Meld je aan want “Samen staan we sterker!”

Ons nieuwe email adres is 'buurtpreventie@swartbroek.info'.

Werkgroep WhatsApp-groep Buurtpreventie
(enkele enthousiaste dorpsgenoten)


Beste inwoners van Swartbroek,


Woningbouw in Swartbroek is een bittere NOODZAAK!


Beste inwoners van Swartbroek, Enkele weken gelden hebben wij een eerste oproep geplaatst met het verzoek om aan te geven als er interesse is in woningbouw op maat in ons dorp. Zoals al door ons verwacht is dit inderdaad het geval en hebben wij dan ook de eerste aanmeldingen mogen ontvangen, dank daarvoor! Ook hebben wij onlangs contact gehad met de dorpsraad, zij zijn zeer verheugd met ieder initiatief vanuit de inwoners wat bij kan dragen om Swartbroek leefbaar te houden. In het onlangs verschenen: “ Concept voorzieningen plan Swartbroek “ (te vinden op de site van de gemeente Weert; www.weert.nl onder beleid en plannen) wordt pijnlijk duidelijk dat de Gemeente Weert aangeeft geen plannen te hebben voor woningbouw in Swartbroek omdat er geen behoefte is De dorpsraad kan deze negatieve gedachte beamen en geeft aan dat zij in een onlangs gevoerd gesprek de gemeente niet op andere gedachte kan brengen zolang het tegendeel niet wordt bewezen. Maar het kan toch ook niet zo zijn dat wij als inwoners gaan toekijken hoe ons prachtig dorp vergrijst en zijn laatste voorzieningen en verenigingen gaat verliezen, dit mag niet gebeuren!!! Dus daarom nogmaals een dringende oproep aan iedereen, maak elkaar enthousiast en vervolgens je interesse kenbaar aan ons!! Dus schroom niet en neem contact met een van ons op en geef aan naar welke woning jij op zoek bent, geef ook aan op welke termijn jij die woningbouw graag gerealiseerd ziet.
M.vr.gr.
Ger Smolenaers 06 53198877
Henrie van Geneijgen 06 10231128

Ongediertebestrijding


Hallo Dorpsbewoners,
In juni heeft er in enkele straten een onderzoek plaats gevonden in verband met de zwarte rat. Deze was op enkele plaatsen in ons dorp gesignaleerd. De firma Van Eck Bedrijfshygiëne heeft in opdracht van de gemeente de woningen bezocht en gecontroleerd op aanwezigheid van de zwarte rat. Echter niet alle straten/adressen zijn bezocht. Als u ratten ziet kunt u dit melden bij de gemeente. Schaam u niet hiervoor, u kunt er waarschijnlijk niets aan doen als er een rat in uw omgeving rond loopt. De rat zorgt echter voor overlast dus melden is noodzakelijk. Melden kunt u bij de gemeente, 0495-575000. Dit is het algemene nummer, u wordt doorgeleid naar de juiste afdeling of ze nemen de melding aan en leiden die door. Ook via de site van de gemeente kunt u info krijgen. www.weert.nl