H. Corneliuskerk informatie


Algemeen

Kerk van Swartbroek De eerste steen van deze kerk werd geplaatst op 21 september 1924. Deze steen heeft als opschrift: “Deze steen is de hemelpoort”.
De inwijding van de kerk vond plaats op 15 augustus 1925.
De pastoor is de heer H. Notermans.

Kerkbestuur correspondentieadres:
Coolenstraat 7
6005 NX Swartbroek


Het kerkbestuur bestaat uit:

Functie:
Wie:
Telnr:
Voorzitter
Pastoor Notermans
551210
Penningmeester
W. Koonen
551210
Secretaresse
L. Jacobs
Coolenstraat 7
Bestuurslid
P. Jetten
Bertiliastraat 30  
Koster
J.Geelen-Cars
551802
Misintenties:
S. Kessels
850533
mail:stefankessels@home.nl
Ittervoorterweg 89

Gemengd koor “St. Cornelius“    &
Kerkkoor “St. Cornelius“

Contactpersoon: Mevr. M Laveaux
Ringstraat 5
6005 NW    Swartbroek
Tel: 551408

Activiteiten:

Wekelijks verzorgen van de H. Mis op zon- en feestdagen en bij huwelijks- en rouwdiensten.

Leden/bestuur    - 18 leden
Penningmeester - mevr. M. Laveaux
Dirigente             - mevr. M. Berkens

Lidmaatschap: Geen kosten aan verbonden
Repetitie: dinsdagavond van 19:30-21:30 uur in clublokaal van de schutterij.
Mail: