H. Corneliuskerk informatie


Algemeen

Kerk van Swartbroek De eerste steen van deze kerk werd geplaatst op 21 september 1924. Deze steen heeft als opschrift: “Deze steen is de hemelpoort”.
De inwijding van de kerk vond plaats op 15 augustus 1925.
De pastoor is de heer H. Notermans.

Kerkbestuur correspondentieadres:
St. Corneliusplein 8
6005 PD Swartbroek


Het kerkbestuur bestaat uit:

Functie Wie: Telnr:  
Voorzitter Pastoor Notermans 55 12 10
Penningmeester W. Koonen 55 27 65
Secretaresse M. Lamberigts 55 14 84
Bestuurslid M. Laveaux 55 14 08
Bestuurslid L.P.J. Jacobs 55 13 28
Koster J.Geelen-Cars 55 18 02

Gemengd koor “St. Cornelius“    &
Kerkkoor “St. Cornelius“

Contactpersoon: Mevr. M Laveaux
Ringstraat 5 6005 NW Swartbroek
Tel: 55 14 08

Activiteiten:

Wekelijks verzorgen van de H. Mis op zon- en feestdagen en bij huwelijks- en rouwdiensten.

Leden/bestuur    - 18 leden
Penningmeester - mevr. M. Laveaux
Dirigente             - mevr. M. Berkens

Lidmaatschap: Geen kosten aan verbonden
Repetitie: dinsdagavond van 19:30-21:30 uur in clublokaal van de schutterij.
Mail: