Verenigingen en Sponsors


Hier vindt u de verenigingen en sponsors van ons dorp: Swartbroek.
Wij als dorpsraad bedanken iedereen die onze activiteiten ondersteunen in welke vorm dan ook!

klik op een tegel voor meer informatie.s


Klik op het logo van een van onze sponsors:

Atelier Saskia Lavell
Glasgraveren

Theepotten museum

Autorijschool

Makelaar
Jos Jacobs

Frank Raemakers

06 55851999

Wiel Douven

G. Smolenaers

Romein Maatinterieurs

06 21836095
0495-552765

06 37157993

0495-552126

Al uw ICT
onder één dak
Cantarella Algemeen

contactpersoon: Algemeen
Mevrouw Maria van Eerd - Verdonschot
Ittervoorterweg 74
6005 NR Swartbroek
tel: 0495-552074
Mailadres: maria@denkengroei.nl
Cantarella Swartbroek bestaat uit drie zangkoren en vier dansgroepen. Website: www.cantarella-swartbroek.nl


Kinderkoor

Het kinderkoor is opgericht in 1995 en bestaat uit een groep kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar, afkomstig uit Swartbroek en omgeving. Het koor staat onder leiding van Rita Scheffers. Het repertoire is zeer divers. Zowel liedjes van Kinderen voor Kinderen als musicalliedjes komen aan bod. Het koor heeft vaak meegedaan aan het kinderkorenfestival en is herhaaldelijk in de prijzen gevallen.

Inmiddels hebben ze het 20-jarig jubileum gevierd met het opvoeren van de musical ‘Bingo’ in de MFA van Swartbroek. Kortom het koor is zeer veelzijdig. Bovendien gaat het koor af en toe een paar dagen op kamp. Nieuwe leden zowel jongens als meisjes vanaf 6 jaar zijn van harte welkom.

Repetitie: woensdagavond 18:30-19:15 uur (MFA Swartbroek)

Meer informatie: Website: www.cantarella-swartbroek.nlJongerenkoor Cantarella

Het jongerenkoor bestaat uit jongens en meiden van 12 tot en met 25 jaar afkomstig uit Swartbroek en omgeving. Het koor staat onder leiding van Rita Scheffers. Zowel eigentijdse (Engelstalige) muziek, als musical- en popmuziek komen in het repertoire aan bod. De jongeren hebben regelmatig een optreden en doen mee aan korenfestivals. Hierbij vallen ze regelmatig in de prijzen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Repetitie: Woensdagavond 19.30 - 20.30 uur (MFA Corneel Swartbroek)

Meer informatie: Website: www.cantarella-swartbroek.nl


Dames Ensemble Cantarella

Het dameskoor bestaat uit dames in de leeftijd van 30 tot en met 55 jaar. Het koor staat onder leiding van Rita Scheffers. De dames zijn afkomstig uit Swartbroek en omgeving. Zij zingen voornamelijk lichte muziek maar ook pop- en klassieke muziek komen wel eens aan bod. Tijdens de Bonte Avonden in Swartbroek is er vaak een optreden van dit koor. Er wordt dan op een ludieke manier een lied gepresenteerd.

Heeft U interesse, neem dan gerust contact op.
Repetitie: Woensdagavond van 21.00 - 22.00 uur (MFA Corneel Swartbroek)

Meer informatie: Website: www.cantarella-swartbroek.nl


Dansgroep Dancing Kids “ Beat it Up“.

In het najaar van 2000 startte een groepje van 11 meiden een dansgroep onder de naam Dancing Kids. Dit groepje is uitgegroeid tot een dansvereniging van thans vier groepen. De jongste groep start met leden in de peuterleeftijd, de oudste groep heeft leden tot en met 20 jaar en zijn afkomstig uit Swartbroek en omgeving. De lessen worden gegeven door Romy Steijvers. De groepen verzorgen regelmatig optredens op verschillende locaties. Ook treden ze ieder jaar op tijdens de Kinder Bonte Middag en Bonte Avonden in Swartbroek. Hun dansen zijn een mengeling van Jazz en Streetdance (top 40 muziek). Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Lessen: Zaterdagochtend (Gymzaal Sportpark Molenzicht, Swartbroek)

Contactpersoon Dansgroepen: Maria Steijvers ( tel: 0495-552029)

Mailadres: hm.steijvers@home.nl

Meer informatie: Website: www.cantarella-swartbroek.nlBuurtschap “De Hei“.

Contactpersoon: Jolanda v/d Kruijs
Ittervoorterweg 18
6005 NR Swartbroek
tel: 0495-552057
jolanda@vandekruijs.nl

Activiteiten:
Kegelen, kienen, kaarten, Sinterklaasviering voor de kleintjes, fietstocht, paasviering, B.B.Q en diverse andere activiteiten.

Leden/bestuur: ca. 45 gezinnen
Voorzitter - Jolanda v/d Kruijs
secretaris/penningmeester - Ton Ogier
Bestuurslid - Mia Geelen
Bestuurslid - Diana Tullemans
Bestuurslid - Suzanne van der Feesten

Oprichtingsdatum: Omstreeks 1945

Naast “De Hei” zijn er binnen Swartbroek nog diverse buurten en straten die informele gezellige bijeenkomsten organiseren.
Vooral in de carnavalsperiode treden sommige van hen naar buiten.


Dames Sport Club

Dames aerobic is gewijzigd in Dames Sport club.

Contact persoon: Ans Nouwen.
Coolenstraat 22a
6005 NZ Swartbroek
Tel: 0495-551813
Mail: hjw.nouwen@ziggo.nl

Hoofdactiviteit:
Actief op Woensdag avond van 19.45u-20.45u onder gediplomeerde leiding. Doel: Het op recreatieve wijze beweging in diverse spel vormen zoals grond oefeningen,aerobic en er wordt afgesloten met een spel.

Leden/bestuur: 18 leden. Geen bestuur, alles wordt samen geregeld.
Lidmaatschap: € 90 per jaar
Samenkomst: Elke woensdagavond van 19:45-20:45 uur in de sportzaal van Swartbroek aan de Eutropiastraat.
Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Oprichtingsdatum: 1977


Kindervakantiewerk Swartbroek

KVW_Swartbroek Gedurende één week van de zomervakantie (in de regel de laatste week van de bouwvak) voor alle in Swartbroek wonende kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool, prettige bezigheden organiseren. Veelal nemen kinderen die in Swartbroek wonen maar elders naar school gaan ook hieraan deel. Er zijn enkele onderdelen die elk jaar weer op het programma staan, zoals: het dorpsspel op vrijdagmorgen (hieraan mogen ook de kinderen van groep 1 en 2 deelnemen) en de Vlaamse kermis op vrijdagavond. Het deelnemers-percentage (85%) laat zien dat de kinderen deze week zeer weten te waarderen. Samen met andere verenigingen wordt bekeken om de Koningsdag-viering in stand te houden.

Contactpersonen:
Dhr. Stefan Kessels
Ittervoorterweg 89
6005 NP Swartbroek
mail: stefankessels@home.nl
Site: www.kvwswartbroek.nl
Leden/bestuur: Er zijn 14 vrijwilligers als leiding voor deze week en er zijn nog een aantal ouders uit het dorp die bij diverse activiteiten assisteren.
Lidmaatschap: Niet van toepassing.


Mannenkoor “Eendracht”.

Activiteiten:Mannenkoor “Eendracht”.
Haar activiteiten bestaan uit het beoefenen van de zangkunst en deze presenteren.
Het genre dat het koor brengt varieert van populaire muziek tot klassiek
en kerkelijk.
De zangkunsten van de leden zijn verschillend.
Er zijn leden die alleen in het mannenkoor zingen, maar ook leden die een semi professionele zangachtergrond hebben gehad of in meerdere koren zingen.

Onderlinge kameraadschap is het fundament van het koor.
Leden voelen zich verbonden met, en zijn trouw aan het koor.
Een 50 jarig lidmaatschap is geen uitzondering.
Nieuwe leden worden begeleid door de zittende.
Leeftijd speelt geen rol.
Iedere man die kan of wil leren zingen is welkom als lid.
De leden komen niet alleen uit Swartbroek, maar ook,s dankzij de goede naam van Mannenkoor Eendracht, uit de omgeving.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met een bestuurslid of vrijblijvend komen kijken tijdens een repetitie of optreden.

Voorzitter: Bèr Peeters.
Vice voorzitter: Gerard Kemper
Secretaris: Ludo Hermans
Penningmeester: Wim Koonen
Activiteiten: Wiel Douven
Dirigent: Paul Coolen
Mail: ludo@gh-mail.com
Bezoek Web-site: www.mannenkooreendracht.nl

Samenkomst:
Wekelijkse op woensdag van 20:00 tot 22:00 uur in café “Plexat“.
Oprichtingsdatum: 17 Juni 1923.


Ouderenvereniging Swartbroek.

Ouderenvereniging Swartbroek Activiteiten :
 1. Gezellige bijeenkomsten met als activiteiten: kaarten, koersballen en biljarten.
 2. Excursies , demonstraties en lezingen.
 3. De vrijwilligsters van de Ouderenvereniging verzorgen “Het Eetpunt” ,
  waar ouderen iedere woensdagmiddag samen een warme maaltijd kunnen gebruiken.
 4. Van mei tot eind oktober is er iedere donderdag een fietstocht.


Contactpersoon:
Anny Philips-Veugen
Hennestraatje 16
6005 PH Swartbroek
Mailadres: anny.philips@live.nl

Leden/ Bestuur:
68 leden

Voorzitster: Anny Philips-Veugen (anny.philips@live.nl)
Secretaris: Harrie Kessels (thkessel@home.nl)
Penningmeester: Mia Jacobs-Lamberigts

Lidmaatschap: 27.50 €uro
Oprichtingsdatum: 24 augustus 1956
Samenkomst: Iedere woensdagnamiddag van 14.00u.tot 17.00u.RKSVV Voetbalvereniging

Activiteiten:
Voetbal voor zowel de jeugd, senioren alsook voor veteranen.
RKSVV probeert op een sportieve en recreatieve wijze de jeugd zowel het voetbal te leren, alsook de omgang met elkaar. Vele vrijwilligers besteden hier hun tijd aan. RKSVV 1 speelt in de 6de klasse KNVB.
Verder zijn er ook diverse activiteiten voor jeugd en senioren buiten het voetbal om.

Sportpark 'Molenzicht' is gelegen achter de molen 'De Hoop' in Swartbroek
Eutropiastraat 3
6005PE Swartbroek
E-mail:info@rksvv.nl

Bestuur RKSVV:
Wil v.d. Boel / voorzitter
Genovevastraat 12
6005 PC Swartbroek
E- mail:W.v.d.boel@ziggo.nl

Contactpersoon
Secretaris: Ruud van Eerd
Weverstraat 3
6006 KZ Weert
E-mail:secretariaat@rksvv.nl
Tel: (06)17424654

Penningmeester: Wim de Borgie
E-mail:penningmeester@rksvv.nl

Ledenadministratie: Joris de Borgie
E-mail: ledenadministratie@rksvv.nl

PR & Comminucatie: Sander Kneepkens
E-mail:pr@rksvv.nl

Kantinezaken: Daan en Serge Stultiëns

Verzorging: Harrie van de Velde (MCC Weert)

Wedstrijdsecretariaat: Leo Nouwen
Tel:0459-551326 / 06*10140062

Oprichtingsdatum: 3 september 1944

Bezoek Web-site: www.RKSVV.nl


Schutterij St. Cornelius

Activiteiten:
Deelname aan schuttersfeesten en schietwedstrijden. Het muziekkorps neemt deel aan muziekconcoursen. Daarnaast worden festiviteiten binnen het dorp muzikaal opgeluisterd, zoals: communicanten, St. Maarten enz. Lidmaatschap staat open voor jong en oud. De schutterij heeft meerdere schutters-zestallen, zowel voor mannen als vrouwen.

Adres schutterij:
Schutterslokaal “De Krang”
Ittervoorterweg 70h
6005 NR Swartbroek
tel: 0495-552200
Bezoek Web-site: www.stcorneliusswartbroek.eu

Voorzitter: Marcel Laveaux (voorzitter@stcorneliusswartbroek.eu)
Secretaris: Ludo Hermans (secretariaat@stcorneliusswartbroek.eu)
Penningmeester: Ludo Hermans
Vicevoorzitter: Jan Snijders
Bestuursleden: Harald Kleespiess
Jo Schouten
Marc Heijmans
Frank Baens (buksmeester)
Contactpersoon:
Ludo Hermans, secretariaat@stcorneliusswartbroek.eu

Aantal leden: 73

Samenkomst: Schutters op zaterdagavond schietterrein Hennestraat
(achterzijde voetbalveld)
Muziekkorps op dinsdagavond in het Schutterslokaal.

Oprichtingsdatum: 21 oktober 1953.
Het fluit- en trommelkorps werd in 1958 opgericht.


Vrouwenvereniging VVS

Contactpersoon:
Mevr. G Koonen
Coolenstraat 8
6005 NZ Swartbroek.
wjm.koonen@planet.nl

Activiteiten:
Het doel van de VVS is de culturele, sociale en godsdienstige belangen van de leden te behartigen en het gemeenschapsleven in Swartbroek te bevorderen. Het activiteitenseizoen loopt van begin oktober tot en met half mei. Er zijn enkele vaste elementen die ieder jaar weer terug keren, zoals de openingsavond, kerstavond, uitstapje, bedevaart en afsluitingsavond. Tussendoor worden lezingen, doe-avonden, excursies en demonstraties gepland.
VVS probeert het jaarprogramma zo samen te stellen dat jong en oud aan bod komen. Zo willen de dames een ontspannen avond bezorgen waar zij, indien mogelijk, ook nog iets van opsteken.

Leden 54
Voorzitter: Gerda Koonen
Secretaris: Gerda Koonen
Penningmeester: Diana Tullemans.

Lidmaatschap: € 25,- per jaar

Samenkomst: In de regel op een donderdagavond, eenmaal per 14 dagen van 20.00 tot 22.00 uur. In zaal “Corneel“.


 ↑ VV. De Spoeëkejaegers    

Opgerichtj: 29 jannewari 1971

Contactpersoon:
Peter Gielen
Kapellestraat 11
6005 SZ Swartbroek
Email: info@spoeekejaegers.nl
Website: www.spoeekejaegers.nl

Aktiviteiten:
De vastelaovundj in standj haoje. Det hèltj in det alles wat mèt vastelaovundj te make heet door de Spoeëkejaegers weurtj geregeldj.
Prinsebal met leedjesfestival, oetrooping jeugdprinsepaar, hosmiddig inne basisschoeël woeë de Spoeëkejaegers biej aanwezig zeen,
Prinseresepsie, boorebroeloft, jeugdboorebroeloft en eine middig veur de aojer minse mèt koffie en vlaai en wat te aête, zeen good bezochdje en gezellige aktivieteite.
Auch organisere de Spoeëkejaegers twieë geweldjige boonte aovundje. Oppe zaoterdigmiddig tiedens dees bontje aovundje ister ein, zoeë meugelik nog feinere wichter boontemiddig.
Veur alle festivieteite richte de Spoeëkejaegers de MFA Corneel van Swartbrook in as Spoeëkepelieës.
Op vastelaovusmaondjig is de Spoeëkemès. Nao de mès is veur de leede en genuuëdigdje de Spoeëkebrunsj. Op vastelaovusdinsdig trèktj de optocht door Swartbrook.
Om vieëf oor is dan de prieësoetreiking veur de optochtdeilnemers. ’s Aovus weurtj ut Spoeëk de Krang ingejaagdj door de Prins en jeugdprins mèt ut gevolg en weurtj de vastelaovundj aafgeslote.

Leede: 65 woeëvan 45 aktief.
Dees leede zeen verdeiltj in 20 leede van de raod, 25 leede van de boorekêpel,
6 aod raodsleede en 14 steunendje leede.

Bestuur:
Veurzitter: Marc Heijmans
Sikkretaris: Peter Gielen
Penningmeister: Wim de Borgie
Leede:Janneke Jacobs
Bert Steijvers (Vorst)
Danny Jetten
Hans Braam

Kontribusie: € 20,-- per jaor veur aktieve leede
€ 12,50 per jaor veur steunendje leedeGolfbiljart vereniging “Black Pantalona”

Contactpersoon:
Peter Gielen
Kapellestraat 11
6005 SZ Swartbroek
e.mail: pjm.gielen@home.nl

Activiteiten:
Black Pantalona speelt in competitieverband golfbiljart-wedstrijden.
De vereniging bestaat vooralsnog uit 17 leden, die verdeeld over twee teams, die competitie spelen, verbonden aan de N.G.B. (Nederlandse Golfbiljart Bond).
In 2003 werd de eerste competitie gespeeld met een team in de 2e klasse.
In 2004 werd de vereniging uitgebreid met een tweede team.
In seizoen 2004/2005 speelde het 1e team in de 2e klasse, en behaalde de promotie naar de 1e klasse, en won de districtsbeker.
Het 2e team speelde hun eerste competitie met handhaving in de 3e klasse. De vereniging streeft naar een zo hoog mogelijke klassering, maar in een sportieve sfeer. De vereniging organiseert jaarlijks de ’Open Swartbroekse Kampioenschappen’ en de golfbiljartsport stijgt in populariteit.
De wedstrijden worden normaliter gespeeld op vrijdagavond.

Black Pantalona Leden/Bestuur: 17 leden
Voorzitter: Ed van Bussel
Secretaris: Peter Gielen
Penningmeesteres: Renèe Stribos
Samenkomst: Café ”Plexat”
Ittervoorterweg 101
Tel: 551855
Lidmaatschap: € 25,- per seizoen


Stichting MFA Swartbroek.

Vanuit de Stichting Accommodatie Swartbroek en i.s.m. de projectgroep
MFA Swartbroek, is de nieuwe Stichting MFA Swartbroek opgericht op 16 januari 2009.
Het eerste doel van de stichting is het beheren, exploiteren en onderhouden van de multifunctionele zaal ”Corneel”. Het gebouw is op 10 september 2010
officieel geopend. De zaal heeft een netto hoogte van 4 meter en een totaal oppervlakte van 274 m² welke te scheiden is in ongeveer drie gelijke zaaldelen.

De zaal wordt o.a. gebruikt door verenigingen, vergaderingen, feesten, algemene activiteiten en een peuterspeelzaal met bso.

Bezoekadres:
Ittervoorterweg 101A
6005 NP Swartbroek - Weert

Voor inlichtingen over beschikbaarheid en de voorwaarden kunt u zich wenden tot:
Beheerder MFA Corneel
Mevr. Renée Stribos.
E-mail: caferenee@hetnet.nl
Website: www.corneel.org

Leden van de Stichting:
Dhr. Gerard Kemper voorzitter
Dhr. Wim de Borgie secretaris
Dhr. Pierre Korsten penningmeester
Dhr. Thijs Boonen adviserend lid
Dhr. Robert Coolen adviserend lid
Dhr. Jos Jacobs adviserend lid
Dhr. Gerard Reitsma adviserend lid


Stichting Accomodatie Swartbroek

De Stichting Accommodatie Swartbroek beheert de
sportzaal gelegen op het sportpark “Molenzicht”. Deze zaal is
operationeel sinds 1 januari 1987. De netto vloeroppervlakte is
24 x 12 meter en de hoogte is 5.50 meter. Er ligt een zwevende
parketvloer in met belijning voor diverse sporten.

Bezoekadres:
Eutropiastraat 1
6005 PE Swartbroek – Weert.

Voor inlichtingen over beschikbaarheid en de voorwaarden kunt u
zich wenden tot:
Mevr. A. Nouwen
Coolenstraat 22a
6005 NZ Swartbroek
Tel 0495 - 551813

Leden van de Stichting:
Dhr. Gerard Reitsma - voorzitter
Dhr. Gerard Kemper - secretaris
Dhr. Robert Coolen - penningmeester
Dhr. Wim de Borgie - adviserend lid
Dhr. Thijs Boonen - adviserend lid
Dhr. Jos Jacobs - adviserend lid

De volgende Activiteiten vinden plaats in de sportzaal:
 1. Peutergym
 2. Volleybal
 3. Maandagmorgen 10.00 - 11.00 uur Tai Chi
  Geschikt om meer om te gaan met ontspanning van het lichaam.
 4. Maandagavond 19.00 - 20.00 uur:Karate door de vereniging Kuro-Obi.
 5. Dinsdagmorgen 9.00 - 10.00 uur:Bewegen 55+
  Op recreatieve basis met oefeningen en spelvormen gericht op deze leeftijdgroep en ouder.
 6. Woensdagavond 19.30 - 20.30 uur:Dames sport club voor alle leeftijden.
  Oefeningen en spelvormen op recreatieve basis met o.a. aerobic.
 7. Donderdagavond van 19.15 - 20.15 uur:Qi Gong
  Geschikt om meer om te gaan met ontspanning van het lichaam.
  Bij voldoende deelname start er ook een groep op Dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur.
 8. Zaterdag 10.30 - 13.30.uur Dansgroepen in diverse leeftijden.
 9. Zaalhockey voor jeugd.

  Al deze lessen worden verzorgd onder gediplomeerde leiding, en U kunt een kijkje komen nemen of gratis 1 of 2 lessen meedoen.
  Zo kunt U zien dat er diverse mogelijkheden zijn om te sporten en te ontspannen in Uw eigen gemeenschap.
  Ook is er de gelegenheid voor kinderfeestjes en tevens zijn er nog diverse
  vrije uren om te sporten. Kosten 8.00 per uur.


BC ’Black’.

Contactpersoon:
Jan Snijders
jan.snijders@hotmail.com

Biljartvereniging 'BLACK' leeft in ruste.
Mede door het geringe aantal leden en de daaruit vloeiende financiële verplichtingen is het niet mogenlijk een team samen te stellen.
Bent U geinteresseerd in de biljartsport meld je dan aan bij Jan Snijders, of de ouderenverniging.

Peuterspeelzaal en BSO

Vanaf 6 maart 2017, direct na de carnavalsvakantie,
is Wee-Play Kinderopvang met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in basisschool St. Laurentius in MFA ‘Corneel’ gestart.
De peutergroep is toegankelijk voor alle kinderen
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
De groep zal op 2 ochtenden tussen 08:30 en 12:00/12:30 uur geopend zijn, en we willen graag in goed overleg met ouders bekijken welke ochtenden dit zullen zijn.
De BSO is er voor alle schoolgaande kinderen, en is in eerste instantie geopend voor school op schooldagen vanaf 07:30 uur en na school op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag tot 18:00 uur. Indien blijkt dat er een substantiële behoefte is aan opvang op andere middagen, dan kan hier alsnog voor gekozen worden.

Geïnteresseerd?
Kijk op www.wee-play.nl voor meer informatie of,
mail naar info@wee-play.nl of
bel met 06-51702738 (Judith Le Large),
0475-858257 (locatie St. Odiliënberg) of
0475-212282 (locatie Echt).


Dorpsraad Swartbroek

Contactpersoon:
Gerda Koonen
Coolenstraat 8
6005 NZ Swartbroek
"mail:dorpsraad@swartbroek.outlook.com"
Website: swartbroek.info

Activiteiten:
Wij sluiten deze rij met enige informatie over de dorpsraad. Zover mogelijk is de dorpsraad als overkoepelend orgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van de zojuist genoemde organisaties en verenigingen. Binnen het platform buurtbeheer (PB) probeert de dorpsraad de belangen van Swartbroek te vertegenwoordigen in samenspraak met vertegenwoordigers van Gemeente, Politie, de bouwvereniging en de Weerter wijkteams. Tevens onderhoudt de dorpsraad geregeld contact met de bewoners van Swartbroek om zo in haar jaarplanning zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij datgene wat leeft in het dorp.

Leden/bestuur:
Gerda Koonen - secratariaat
Janneke Puts-Jacobs - Lid (onderwijs aangelegenheden)
Veerle Smolenaars - Lid.
Eric Prast - Lid
Frank Everaerts - Lid


Samenkomst:
Het platform komt minimaal vier maal per jaar bijeen, de gehele dorpsraad ongeveer één maal per maand, al naar gelang de urgentie van de lopende zaken. Er is gemiddeld één maal per jaar een informatieavond voor alle bewoners. Tevens kunt u de openbare jaarvergadering bijwonen.